Praktijk Zuiderterras, oefentherapie

Chronische aandoening

Chronische aandoeningen verdelen we in drie groepen. Aandoeningen van het zenuwstelsel zoals; CVA, ruggenmergaandoeningen, MS, Parkinson. Aandoeningen van het bewegingsapparaat: aangeboren stoornis, progressieve scoliose of frozen shoulder en overige aandoeningen luchtweg aandoeningen zoals COPD, status na ziekenhuis opname, oncologie of etalage benen.
In de acute en revalidatie fase van deze aandoeningen zal eerst aandacht besteed worden aan klachtvermindering, opheffen beperking, pijn en het optimaliseren van de functie van het aangedane gebied. In deze situatie kunnen wij samenwerken met een multidisciplinair team. Met uw toestemming kunnen wij samen met uw huisarts, specialist, ergotherapeut, logopedist, dieetist en psycholoog proberen de klachten te overwinnen.
Bij progressieve aandoeningen richt de therapie zich op functiebehoud, leren omgaan met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het lichaam. Juist In de thuissituatie wordt u en uw mantelzorgers met de gevolgen geconfronteerd, Snel starten en in beweging komen heeft een positieve invloed op uw herstel. De kans op complicaties zoals doorliggen, vermoeidheid verminderd hierdoor. Uw mantelzorg ondersteunen wij met advies en informatie. Door te oefenen onderhoudt u de vaardigheden die u geleerd heeft en blijft uw conditie op peil. Waarbij veel aandacht is gericht op het activeren en algehele conditieverbetering. Door overleg met uw andere behandelaars kunnen wij de behandeldoelen en het behandelplan in overleg afstemmen. Hierdoor wordt onze behandeling effectiever.

Voor wie

 • Centraal neurologisch trauma
 • post en pre operatieve behandeling
 • MS ( Multiple Sclerose)
 • Parkinsonisme
 • Reumatoide Arthritis ( ziekte van Bechterew)
 • Verhoogd risico hart en vaatziekten
 • Slijtage (Arthrose)
 • Botontkalking (Osteoporose)
 • Ademhalingsstoornissen
 • COPD
 • Chronische pijn
 • Bewegingsproblematiek na trauma
 • Suikerziekte

Wat bieden wij

 1. State of art oefentherapie
 • Gesuperviseerde oefentherapie
 • Casemanagement (bij complexe zorgvraag)
 • Bewustwording en zelfwerkzaamheid
 • Alround bewegingcoach
 • Informatie en advies
 • Persoonlijk oefenprogramma
 • Functionele training
 • Gericht op participatie
 • leefstijladvies
 • adviezen tav dagelijkse handelen
  1. Bewustwording en zelfwerkzaamheid
  2. Alround bewegingcoach
  3. Informatie en ondersteuning

luchtwegaandoeningen

Bij C.O.P.D., een overkopelende term voor chronische obstructieve luchtweg-aandoeningen, zijn de luchtwegen vernauwd door beschadiging. Dit maakt het ademen lastig, vaak gaat dit gepaard met infecties ( bronchitis). Bij COPD is roken de belangrijkste oorzaak. Astma is een aandoening van de ademhalingsorganen, vb emphyseem. Beide gaan gepaard met aanvallen van kortademigheid en benauwdheid. Mensen met astma hebben kwetsbare longen en luchtwegen.
Onze behandeling richt zich op het verbeteren van de kwalitiet van leven in relatie tot uw longaandoening en het verminderen van de complicaties. Het is van belang dat u het ademhaling verbetert en dat uw dagelijkse houdingen en bewegingen bij uw adempatroon aanpast. U kunt uw klachten positief beïnvloeden door voldoende beweging binnen uw mogelijkheden en grenzen. Wanneer er zuurstof (eigen voorziening) moet worden gebruikt tijdens de training is dit mogelijk, de saturatie,hoeveel zuurstof, kan gemeten worden.

Wat bieden wij:

 • Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD :
 • advies, begeleiding en training
 • ademhalingsoefeningen ( geschikte ademtechniek)
 • hoest-/huftechniek ( ophoesten van slijm)
 • houdings en bewegingsoefeningen
 • persoonlijk oefenprogramma
 • bewustwording grenzen van inspanning
 • evenwicht belasting  en belastbaarheid
 • state of art oefentharapie
 • multidisciplinaire samenwerking
 • behandelinmg in praktijk of thuis
 • conditietraining