Praktijk Zuiderterras, oefentherapie.

CVA of beroerte

Een beroerte oftewel cerebro vasculair accident (CVA) is een acuut ontstane aandoening in de hersenen, waarbij een bloedvat in de hersenen knapt (hersenbloeding) of verstopt raakt (herseninfarct). Door een verstoorde bloedtoevoer krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en wordt het beschadigd.
Gevolgen van een CVA kunnen stoornissen in gedrag en emoties, vertraging in het denkproces, spraakstoornis, verlammingsverschijnselen, uitval van gezichtsvermogen, zware vermoeidheid, concentratieproblemen en verstoorde waarneming en moeite met dagelijkse bewegingen zijn. Bij een TIA zijn de gevolgen binnen 24 uur geheel verdwenen. Bij een CVA moet snel en adequaat gereageerd worden juist om de schade aan de hersenen te beperken en om andere complicaties te voorkomen, Zie onderstaande FAST test.Acute behandeling

Binnen de Rotterdam Stroke Service (RSS), een samenwerkings-verband tussen verschillende instellingen, zijn bindende afspraken gemaakt over adequate CVA-zorg voor de acute, revalidatie en de chronische fase ( "Zorgpad") .
Bij een CVA moet snel en adequaat gereageerd worden om de schade aan de hersenen te beperken en om andere complicaties te voorkomen. Door deze adequate zorg kan een groot deel van de patiënten na opname terug naar huis, Zij krijgen medicatie en adviezen mee. Thuis blijkt vaak ondersteuning van thuiszorg, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en psycholoog
noodzakelijk te zijn. De overige patienten die niet rechtstreeks naar huis kunnen gaan voor een specialistische vervolgbehandeling naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis met een  gespecialiseerde afdeling.

weer tHuis een Cva of hersentrauma

Thuis revalidatie

Behandeling aan huis is heel effectief. Juist In de thuissituatie wordt u en uw mantelzorgers met de gevolgen van de CVA geconfronteerd. Snel starten en in beweging komen heeft een positieve invloed op uw herstel. De kans op complicaties zoals luchtweg-infecties verminderd hierdoor. Uw mantelzorg ondersteunen wij met advies en informatie. Door te oefenen onderhoudt u de vaardigheden die u geleerd heeft en komt  uw conditie op peil. Thuis kunnen wij in uw eigen omgeving dagelijkse handelingen trainen; Transfer bed <-> zit<-> lig, toiletgang, ( trap-) lopen met hulp-middel etc. Door samenwerking met uw behandelaars; specialist, ergotherapeut, logopedist, diëtist en psycholoog wordt goede multidisciplinaire zorg, wat voorheen alleen plaatsvond binnen een instelling, beschikbaar voor thuiswonende cliënten. Wij stemmen de behandeldoelen en het behandelplan in overleg af. Hiervan wordt onze behandeling effectiever en daar heeft u profijt van.

Behandeling

Ondanks het feit dat de meeste vooruitgang in de eerste periode plaats vindt blijkt dat ver na het ontstaan van een beroerte verbetering mogelijk is. Verder herstel is afhankelijk van uw motivatie om te blijven oefenen en bewegen. De behandeling kan in de praktijk of thuis plaatsvinden. Niet of onregelmatig oefenen kan tot een terugval leiden. Met onze therapie onderhoudt u de vaardigheden die u geleerd heeft en blijft uw conditie op peil. Met een goede conditie verkleint u de kans op een tweede beroerte. Wij richten de therapie op reactivering, zelfstandigheid en het hervatten van uw dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby’s en sport. U geeft aan wat u wilt bereiken,  Wij stemmen de behandeling, adviezen daarop af. Vanuit onze samenwerking binnen het eerstelijns CVA-netwerk en de RSS kunnen wij in de thuissituatie een multidisciplinaire aanpak bieden. ( samenwerking met specialist, ergotherapie, logopedie of neuro-psycholoog).

Wat bieden wij

Samenwerking met deskundigen op het gebied van CVA-zorg; ergotherapie, logopedie, diëtiek en psychologie.  Zo wordt goede multidisciplinaire zorg, wat voorheen alleen plaatsvond binnen de muren van de instelling, ook beschikbaar voor thuiswonende cliënten.

- Behandeling aan huis ( indien nodig)
- Casemanagement ( bij complexe zorgvraag)
- Neuro Development Treatment (NDT)
- Proprioceptieve Neuromusculaire Facilitatie
- Evenwicht (balans) transfers, lopen
- Training activiteit dagelijksleven
- Functionele training
- Gericht op participatie
- Cognitieve activiteit
- Nociceptieve input ( pijnprikkel)
- forced use ( stimuleren aangedane zijde)
- Leefstijladvies ( preventie risicofactoren)
- Optimaliseren belasting / belastbaarheid