Praktijk Zuiderterras, oefentherapie

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In de behandelkamer is de privacy gewaarborgd. Wij hanteren in de praktijk een privacy regelement. Voor u betekent dit dat uw persoonsgegevens op een beveiligde server bewaard worden. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Het privacy regelement kunt u op aanvraag inzien.  Wij houden ons strikt aan de wet Bescherming Persoons Gegevens, zonder uw toestemming vindt er geen uitwisseling van uw gegevens plaats.

E-health

Praktijk Zuiderterras biedt al zijn cliënten het gebruik van e-health aan. Wij zien in e-health een belangrijke rol in de ondersteuning van kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg. Wij willen hiermee de zelfredzaamheid en het zelfmanagement stimuleren, hetgeen voor chronisch zieken van groot belang is.  Cliënten krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van een online omgeving waarin zij ondersteuning kunnen krijgen bij de voor hun noodzakelijk oefeningen, adviezen en  instructies ten aanzien van de dagelijkse activiteiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie van de cliënt, de context en de fase van de behandeling waarin de cliënt zich bevindt.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering wordt oefentherapie voor kinderen tot 18 jaar vergoed. Daarom is het aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten.  Als u aanvullend verzekerd bent voor paramedische zorg ( fysiotherapie, oefentherapie etc) zijn de behandelingen of het bedrag waarvoor u zich verzekerd gedekt door uw verzekeraar. U dient zelf na te gaan in uw polisvoorwaarden hoeveel behandelingen oefentherapie uw verzekeraar vergoedt en of dit volledig is of voor een bepaald percentage. Indien de behandelingen niet door uw verzekeraar worden vergoed, dient u deze zelf te betalen en ontvangt u hiervoor een nota.
Bij aanmelding kunnen wij na inschrijving uw polisvoorwaarden en verzekeringsrechten bekijken.
Bij bepaalde aandoeningen die voorkomen op de lijst met chronische aandoeningen, waarvoor veel oefentherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen bij een aandoening van de chronische lijst komen uit de aanvullende verzekering, of zijn voor eigen rekening, afhankelijk van de grootte van het aanvullende pakket. Zie hiervoor de betalingsvoorwaarden in de praktijk.

Directe toegankelijkheid

U kunt rechtstreeks naar de oefentherapeut zonder verwijzing.
Werkwijze: wanneer u zich aanmeldt zonder verwijzing van de huisarts zal eerst een screening plaatsvinden. Deze screening brengt aan het licht of u met uw klacht/hulpvraag bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres bent. Wanneer uw klacht/hulpvraag niet geïndiceerd is voor oefentherapie, zal de oefentherapeut u adviseren alsnog naar uw huisarts te gaan.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

1. Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut. Maak daarvoor een afspraak, zodat u voldoende tijd heeft. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
2. Advies en ondersteuning van het Klachtenloket Paramedici. Email: info@klachtenloketparamedici.nl. Tel. 030 310 09 29. Zij kan u informatie geven over uw rechten als patiënt
en kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut of door u te helpen met het schrijven van een brief.
3. Beoordeling door het Klachtenloket Paramedici wanneer u hulp wilt bij het oplossen van een klacht over uw oefentherapeut. Een uitgebreidere folder hierover is in de praktijk in de wachtkamer aanwezig.

klanttevredenheidsonderzoek

U zorgervaring staat centraal. Wij vinden het erg belangrijk te weten hoe u ons zorgaanbod ervaart. Om uw ervaring te meten wordt gebruikt gemaakt van een; KlantErvaringsOnderzoek. Dit onderzoek laten wij uitvoeren door een onafhankelijk bureau, Qualiview. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen hoe u onze zorg waardeert, of u verbetersuggesties heeft en of u ons zult aanbevelen bij anderen. Bij de intake kan u aangeven of u wilt meewerken aan dit onderzoek, zie privacy.
Bij deelname aan de meting zullen uw gegevens anoniem worden verwerkt

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak
  • Maandag / woensdag / donderdag / vrijdag van 7.30 uur tot 18.00 uur
  • Dinsdag van 7.30 uur tot 20.30 uur
  • Zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur

Bel ons voor het maken van een afspraak

010 - 4807845

Contact

Zuiderterras 1, 3083 BV Rotterdam
Nederland
info@praktijkzuiderterras.nl