Blijvend in beweging

Praktijk Zuiderterras, oefentherapie

                          Coronavirus maatregel

Aansluitend op de update van 25 maart j.l. en n.a.v. de verscherpte maatregelen op advies van het RIVM van 31 maart j.l. is besloten om de praktijk in ieder geval t/m 28 april 2020 alleen open te houden voor (spoed)behandelingen, zoals na ontslag zorginstelling, revalidatie, ziekenhuisopname, operatie, acute toenemende verslechtering fysieke gesteldheid, op indicatie van uw verwijzer, huisarts of specialist.

Uw therapeut zal telefonisch of per mail contact met u opnemen hierover en de afspraak met u verzetten.

Voor alle andere behandelingen geldt: om u in deze tijd toch van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van oefentherapie op afstand middels beeldbellen of advies op afstand U kunt hiervoor contact met ons opnemen via de telefoon, e-mail of Whatsapp zodat wij u de noodzakelijke zorg kunnen bieden met eventuele bijstelling, instructies, oefeningen of adviezen. Wij realiseren ons dat dit anders is dan u van ons gewend bent maar zijn van mening dat, gezien de omstandigheden, dit een veilige en verantwoorde manier is om u toch (verder) te helpen in uw herstel. Zoals altijd blijft uw gezondheid voor ons prioriteit nummer 1.

Heeft u vragen over uw behandeling? Neemt u dan gerust contact met ons op via: 010 – 4807845. Wij staan u graag te woord.

Heeft u vragen over het Coronavirus? Belt u dan met het landelijke informatienummer: 0800 – 1351 of neem contact op met de lokale GGD.

Beperk uw risico op besmetting en neem de verantwoording om de RIVM leefregels zoals opgesteld na te leven: - Bent u in een risicogebied geweest of bij iemand met het coronavirus, heeft u of iemand in uw omgeving koorts ( 38 graden of hoger), hoest u of ademt u moeilijk blijf dan thuis. Gaat u noodzakelijkerwijs buiten de woonomgeving houdt dan minimaal 1.50 meter onderlinge afstand. Houdt elkaar gezond !

Zie ook de RIVM richtlijn preventiebeleid bij hoog risicogroepen.


Onze kwaliteit

Het niveau van Master fysiotherapie / oefentherapie geeft u de garantie dat u behandeld wordt volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
De praktijk richt zich op gezond worden en gezond blijven en biedt behandelingen aan binnen de praktijk maar ook aan huis.
Uitgaande van de individuele hulpvraag bieden wij de best passende zorg. Deze state of art zorg wordt gekenmerkt door heldere korte lijnen en
transparante onderzoeks- en behandelprincipes.
Sinds 2010 maakt Praktijk Zuiderterras deel uit van een multidisciplinair samenwerkingsverband, waaronder het ECNR.
Dit samenwerkingsverband richt zich op de gevolgen van de hersenbloeding of beroerte en is duidelijk gepositioneerd in de regio Rotterdam.
We leveren en ontwikkelen kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij verschillende disciplines elkaar ondersteunen en aanvullen zodat er een meerwaarde
voor de cliënt ontstaat.
Wij bieden casemanegement bij complexe zorgvragen door het inrichten, ondersteun en sturen van een zorg- of begeleidingstraject waarin onze cliënt
centraal staat en waarbij het totaal van geboden zorg de eigen kracht, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven versterkt.
Door onze nauwe samen met deskundigen op het gebied van de ergotherapie, logopedie, diëtiek, psychologie en uw hoofdbehandelaar wordt goede
multidisciplinaire zorg, wat voorheen alleen plaatsvond binnen de muren van de instelling, ook beschikbaar voor thuiswonende cliënten.

  Praktijk bij het Zuidplein

Praktijk Zuiderterras richt zich puur op de oefentharerpie en is gevestigd op het Zuiderterras, recht tegenover Ahoy en naast het metro-, busstation en winkelcentrum Zuidplein. Hier stoppen alle regionale en streekbussen,. Vanuit Ridderkerk, Rhoon, IJsselmonde en Barendrecht bent u zelfs binnen 15 minuten bij de praktijk.  Informatie over het openbaar vervoer kunt u raadplegen op www.ov9292.nl.

  voor wie                

Iedereen die zich wilt inzetten om in beweging te blijven om veranderingen aan te brengen in de belastbaarheid of van klachten. Hierbij kunt u denken aan klachten rond het bekken, de lwervelkolom, de nek, (spier-) spanningshoofdlijn of bijvoorbeeld duizelingen of adenhalingsproblemen. Bij overbelasting, fysiek of mentaal, maar ook voor revalidatie na of voor de operate. Chronische aandoeningen die het dagelijksleven beperken. De hulpvraag gaat niet altijd over "pijn" het kan ook om houdingsproblematiek een verhoogd Cardio vasculair risico of om bewegingsstoornis gaan. 

  Gecertificeerde expertise

De praktijk is een gespecialiseerde oefentherapie-praktijk en een expertisecentrum voor klachten aan het houdings-en bewegingsapparaat en centraal neurologische aandoeningen. Na een goed uitgevoerd onderzoek bestaat de behandeling in eerste plaats uit een persoonlijk oefenprogramma om de klacht te verlichten. Bestaande uit een mix van oefeningen, houdingsverbetering,leefstijladviesen bewegen in het dagelijks leven. Bij klachten met een chronisch karakter kan de behandeling op multidisciplinair niveau gewenst zijn.

  Behandeling aan huis.                   

Als u slecht ter been bent of om een andere reden moeite heeft om naar de praktijk te komen, kunnen wij ook bij u aan huis komen. Onze therapie ondersteunt u in het verbeteren van dagelijks terugkerende handelingen en helpt zelfredzaam te zijn en/of te blijven. Tevens bieden wij In onze praktijk het programma “Vallen verleden tijd” aan.  Dit is een preventief programma.

 Zorg innovaties

Door onze continue bevordering van kwaliteit zijn we betrokken bij verschillende zorginnovaties binnen onze regio. Waaronder ; Zinnege zorg, ZonMw project, Value based health care after a stroke, Achmea project en het landelijk project ‘Passende zorg en substitutie in zorgnetwerken voor mensen met een CVA’ . Wij laten u graag proviteren van onze kennis. 

  Kwalitiet en toezicht

Wij werken continue aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen en deel te nemen aan zorg innovaties in onze regio. Daarnaast zetten wij continue het Klantervaringsonderzoek bij onze cliënten uit.  Wij voldaan aan de hoogste kwaliteitseisen van onze beroepsv-ereniging die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici.

Chronische ziekte

 Een chronische ziekte is een aandoening die een langdurig verloop heeft, niet te genezen is en gepaard gaat met toename van ziektesymptomen, vaak op basis van onomkeerbare veranderingen. Als pijnklachten langer duren dan 3 maanden en onvoldoende reageren op de ingestelde medicatieve therapie kunnen zij een chronisch karakter krijgen  Chronische pijnklachten belemmeren ons in ons functioneren.
Wij bieden u een gericht behandelprogramma voor het revalideren, optimaliseren en onderhouden van de eigen mogelijkheden en zelfstandigheid. 
Afhankelijk van uw behoeften zal aandacht besteed worden aan klachtvermindering en het optimaliseren van het gehele functioneren en leren omgaan met de gevolgen. Hierin staat uw kwaliteit van leven centraal. 

Pijnklachten

Pijn in het houdings- en bewegingsapparaat komt bij iedereen wel eens voor: spieren, hoofd, schoudergordel, bekkenregio of gewrichten en bindweefsel. De oorzaak van deze pijn is vaak overbelasting, negatieve compensaties of te weinig wisseling van houding of bewegingen.
Duurt de pijn langer dan 3 maanden en is het niet te verklaren vanuit lichamelijke schade dan spreken we van chronische pijn. Bijkomend problemen; verlies van lichaamsfuncties, gevoelens van depressiviteit, angst, eenzaamheid en verlies van levenskwaliteit. Wij bieden u een persoonlijk oefenprogramma waarin zowel het fysieke, functionele en uw belasting in het dagelijks leven is opgenomen.

Houding en beweging

Een verkeerde houding en/of verkeerd bewegen kunnen leiden tot pijn- of andere klachten. Vaak zijn verkeerde gewoonten de oorzaak van een slechte houding en verkeerde bewegingen. Dit heeft met (aangeleerd) bewegingsgedrag te maken. Maar ook aanleg en verschillende ziekten kunnen de houding en beweging (negatief) beïnvloeden.Een goede houding en een goede manier van bewegen kunt u leren.
U kunt hiermee ook preventief aan de slag gaan om klachten te voorkomen!
- Aanleren van de goede lichaamshouding en
   bewegingen, aangepast aan uw persoonlijke
   mogelijkheden en wensen
- Gerichte spierversterking
- Inzicht krijgen in voorkeurshouding en bewegingen.